Písně výpravné, žertovné a kolední MC 1991

Písně výpravné, žertovné a kolední    MC 1991

Vpravo k poslechu skladby Caladanze a Trubadúr