Ostrava - Archív města Ostravy

27.01.2011 00:00

Koncert u příležitosti překladu latinské listiny Karla IV. z roku 1362 udělující městu právo výročního trhu